Expertise
Kwaliteit
Ervaren

ASBESTONDERZOEK

 

Asbestinventarisatie

Vanaf 1997 kwam er de verplichting dat asbestinventarisaties door een hierin gecertificeerd (volgens de BRL 5052) bureau moest worden uitgevoerd. Witteman Asbestonderzoek (handelsnaam voor Roulaux Asbestonderzoek BV) was een van de eerste onderzoeksbedrijven die volgens de BRL 5052 was gecertificeerd. Wij voeren asbestonderzoeken uit in geheel Nederland waarbij wij ons hebben gespecialiseerd in kleinere objecten (woningen, agrarische bedrijfsgebouwen, schuren, schooltjes, kantoren en werkplaatsen). De opgedragen werkzaamheden worden in de regel binnen een week uitgevoerd en opgeleverd. Tevens verzorgen wij de wettelijk verplichte aan- en afmelding in het LAVS (landelijk asbestvolgsysteem).
Wij zijn gevestigd in Kockengen (aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht). Uiteraard verstrekken wij vrijblijvend prijsopgave voor het uitvoeren van inventarisaties (aan de hand van te overleggen tekenwerk en andere informatie waaruit het mogelijke gebruik van asbest kan blijken). Naast de uitvoering van asbestinventarisaties voeren wij desgewenst ook validatie onderzoeken uit. Bijvoorbeeld om vast te stellen of een bepaalde saneringshandeling in een lagere risicoklasse indeling kan worden uitgevoerd.

Ton Witteman is naast DIA (deskundig inventariseerder asbest) ook geregistreerd HVK (hoger veiligheidskundige) en heeft als achtergrond een HTS- Bouwkunde opleiding en het doctoraal Civiele Techniek behaald aan de Technische Universiteit te Delft.