BEDRIJFSADVIES

Witteman Bedrijfsadvies BV is een klein adviesbureau gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven bij de keuze en invoering van managementsystemen. Sinds 1993 begeleiden wij bedrijven bij de implementatie van kwaliteitszorgvereisten volgens de NEN-EN-ISO 9000 norm, de veiligheidschecklist VCA * en ** en het milieumanagementsysteem volgens de NEN-EN-ISO 14000 norm. Ook het opzetten en invoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE’s) behoort tot onze dienstverlening. Daarnaast hebben wij ervaring met certificering in de asbestbranche volgens de SC 530 en SC 540.

Meer weten? >

ASBESTONDERZOEK

Voorafgaande aan de sloop of verbouw van een object c.q. gebouw dat gebouwd is voor 1994, dient er een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is en hoe dat, zo nodig, dient te worden verwijderd. Witteman Asbestonderzoek voert jaarlijks zo’n 200 asbestinventarisaties uit.

Meer weten? >

LOGBOEKEN

Door Witteman Bedrijfsadvies BV wordt sinds 1995 het logboek voor de schoonmaakbranche uitgebracht. Inmiddels maken meer dan 100 schoonmaakbedrijven iedere dag gebruik van deze logboeken. De logboeken zijn er op A5-formaat in twee verschillende uitvoering. De pocket- en de ringband uitvoering.

Meer weten? >